начало

КНИГИТЕ НА НИКОЛА НИКОЛОВ

"Тайните протоколи"

"Главната цел на тази книга сте вие, читателите, вашето благополучие и бъдещето на децата ви.
Аз знам, че сте целенасочено дезинформирани от едно общество, което си служи с лъжа и измама до такава степен, че ви е невъзможно да различите истината от неистината. Това, което разбирам, разбират и много други хора по света, но разликата между мен и тях е, че аз не се страхувам да поема отговорността да опиша това, което виждам.

Има хора, които не желаят вие да знаете това, което искам да ви кажа. Те се опитаха много пъти да ме спрат да говоря за него. Годините, прекарани в лагери и затвори, побоищата и гаврите са единствените ми ордени за откровеност към вас. Зная много добре, че никой не е спечелил, казвайки на хората истината.

Желанието ми е и вие да бъдете информирани за света, в който живеете, и сами да направите своите изводи и заключения.

Животът ми премина в много приключения, произшествия и инциденти. Щом съм още жив, трябва да приема, че нещо ме е пазело! Да, аз, който не вярвам в предопределената съдба, казвам това. Аз, който не вярвам в случайности...

Не вярвам в теорията, че една поредица от събития без всякаква връзка помежду си трябва да определя бъдещото развитие на света и личната ни съдба. Съвсем ясно е, че тези, които притежават властта и богатствата, са се свързали заедно и провеждат един дългосрочен план, който да насочи бъдещето ни в желаната от тях посока. Аз се опитвам да защитя принципите, в които вярвам, а именно оцеляването на семейството ми и на човешкия род, без да бъде манипулиран и контролиран."

Авторът

http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=12509


  "Прочитайки тези "Протоколи", веднага разбирате истинското положение в страната, в която живеете, както предугаждате какво ще настъпи през следващите години. Разбирате също как и колко действията на вашите избраници ще се различават от техните предизборни "думи и обещания"…" За достоверността на тази книга говори и фактът, че след болшевишката революция в Русия, осъществена от юдео-масонството, всеки у когото е откривана е бил разстрелван, а екземплярът унищожаван! "Протоколите" са ясно доказателство за пъкления план, който е замислен за човечеството и се осъществява все още неспрян стъпка по стъпка. Все още огромната част от хората дори не знаят, че в целия съветски административен апарат евреите и евреите-масони са били повече от две трети до 99 процента от състава на някои комитети, начело с В. Ленин. Ето какво пише в излизащото в Ню Йорк еврейско издание "Ди америкън хибрю" от 10.09.1920 г. - "Болшевишката революция в Русия беше работа на еврейския ум, на еврейското недоволство, на еврейското планиране, чиято цел беше да се създаде "нов ред в света". Това, което се извърши така превъзходно в Русия благодарение на еврейството, трябва чрез същата умствена и физическа сила да стане действителност в целия свят."

http://www.eonsweb.com/conspiracies/mason.htm

“Единственото неоспоримо нещо, което мога да кажа за тях е, че те съвпадат изцяло с онова, което се случва в света. Вече 16 години откакто съм запознат с тях, всичко онова, което е написано вътре, се е потвърдило. Съдържанието на протоколите съвпада със ситуацията, която се разиграва пред мен.”

Хенри Форд, в-к “Ню Йорк Уърлд” 17.ІІ.1921 г.

Хенри Форд (1863-1947)

“През 1933г. в Швейцария почнали да се разпространяват “Протоколите на сионските мъдреци”. Юдеите автоматично реагират, повдигат страшен шум в световния печат и завеждат дело срещу разпространителите. Делото се гледа в 1935 г. в гр. Берн. Мировият съд е председателствуван от юдеина-съдия Валтер Майер. В резултат – разпространителите се признават за виновни, налагат им се огромни парични глоби и се забранява печатането и продажбата на протоколите.... Осъдените апелират делото и в 1937г. на 1.ноември Бернският апелативен съд издава решение, с което отменява решението на юдеина-съдия Майер и разрешава печатането и разпространението на протоколите. Като се има в предвид силата на юдейството в това време, и че този процес се води именно в Швейцария, коментарите са излишни, за да се разбере колко силни са били доказателствата за автентичността на протоколите”.

Из предговора към “Протоколите на сионските мъдреци”

“През януари 1917г. Нилус подготвя второто издание, което е подредено, подкрепено документално и предадено за публикуване лично от него. Преди обаче то да излезе от печат през март 1917г., при идването си на власт Керенски нарежда всичко с автор Нилус да бъде унищожено. През 1924г. професорът бива арестуван от ЧК в Киев, репресиран и съден. Съдът, чийто председател бил евреин излиза със следното обвинение: “Нанасяне на неизмерима вреда на еврейството с публикуването на протоколите”. Освободен за няколко месеца, той отново бива арестуван от ГПУ за около 2 години и изпратен на заточение във Владимирска област, където умира на 13.януари 1929г.”

Никола Николов – “Тайните протоколи”

http://www.svetogled2.hit.bg/KONSPIRACIA.htm

Сергей Нилус (1862 – 1929). Руски учен, издател на "Ционските протоколи". "The Protocols of the meetings of the Learned Ilders zoion-Victor E.Marsden" се съхраняват в Британския музей в Лондон.

Оригиналът е обнародван през 1897 г. от проф. Сергей А. Нилус в книга със заглавие "Великото в малкото". През 1906 г. приятел на Нилус, Ж.Бутми, депозира едно копие от книгата в Британския музей. По същото време чрез евреи работещи в полицията, Нилус се сдобил с ръкописа на проведените тайни заседания на ционисткия конгрес в Базел от 1897 г., които напълно съответсвали с Протоколите.

ПРОТОКОЛИ НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ

Църковно издание

(текстът е от изданието, което се разпространява в църковните православни книжарници)


"Световната конспирация 2"

Цялата книга в интернет


"Новият ред"

Цялата книга в интернет


"Маските на величията"

Изтегли от тук

Каталог: http://www.spiralata.net/booklist.php?fieldFrom0=340&LangID=0


"Светът под микроскоп"

 “По време на болшевишката революция в Русия Ленин използва един специален термин, за да опише богатите аристократи, академици и други техни поддръжници. Той назова тези наивни руснаци "полезни идиоти". Защо? Защото те бяха първите хора, които комунистите привлякоха; тези, които не бяха повече полезни, след това бяха разстреляни.
Днес в света има една нова класа "полезни идиоти". Те са много добре преднамерени, искрени, наивни глупци. Те работят в полза на шепата банкери и международния финансов елит, които предизвикват голяма част от културната и икономическата мизерия в света и които утре ще постъпят с тях както Ленин. /.../
Съмнява ме дали тези хора ще избегнат участта на руските "полезни идиоти" на Ленин. И може би напълно заслужено, защото, без да знаят какво правят, спомагат за установяване на тоталитарния нов ред в света.”

Никола М. Николов

 


 

 


 


Отзиви и коментари

Интересна е тезата, изложена от Никола Николов в "Тайните протоколи", според която източно-европейските евреи не са семити, а са потомци на хазарите, които през VII в. приемат юдеизма. Хазарската държава към X в. е обхващала обширна територия - 1 600 000 кв. км. По това време целият хазарски народ е бил вече поеврейчен, вследствие приемането на юдеизма - пишело се е с еврейската писменост, носели са се еврейски имена, но хазарският езикът се е запазил. По-късно, след завоюването на хазарската държава от Киевска Русия, населението се пръска из цяла Източна Европа, като и до днес се идентифицира с името идиш. Идиш обаче, според Никола Николов, е названието на интернационален език, говорен от 90% от евреите в повече от 40 страни в света, който няма нищо общо със староеврейския.

http://megimg.info/mg/modules/news/article.php?storyid=43


 

 Hosted by uCoz